JOC
Jet Orientation Course

JOC

W trakcie szkolenia JOC poznasz podstawy wy­ko­ny­wa­nia lotów na samolotach odrzutowych. Ko­mpe­te­ncje z tego zakresu są obecnie jednym z re­kru­ta­cy­jnych wymogów w większości linii lotniczych.

Informacje ogólne

Szkolenie Jet Orientation Course ma celu zapoznanie kandydatów z wykonywaniem operacji lotniczych na samolotach odrzutowych, ze szczególnym naciskiem na wskazanie różnic pomiędzy samolotami z segmentu lotnictwa ogólnego a samolotami lotnictwa komu­nika­cy­jne­go. Program szkolenia został opra­co­wa­ny przez pilotów PLL LOT we współpracy z instruktorami szkolenia na typ (TRI) oraz osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie rekrutacji personelu lotniczego.

Szkolenie prowadzone jest na najnowocześniejszym symulatorze w Polsce AlSim ALX, model lotu Medium Jet, który wzorowany jest na samolocie Airbus A319. W trakcie szkolenia zostaniesz za­po­zna­ny z me­cha­niką lotu samolotu odrzutowego, jego zaawa­nso­wa­nymi sy­ste­mami (A/P, A/T, FMS, TCAS, radar pogodowy) oraz procedurami związanymi z ich użytkowaniem.

Szkolenie prowadzone jest w parach pod nadzorem naszych doświadczonych instruktorów. Jest także dodatkową okazją do utrwalenia nawyków z zakresu współpracy w załodze wieloosobowej (MCC) w oparciu o procedury opracowane zgodnie ze standardami PLL LOT.

Teoria

 • 8h wykładów obejmujących:
 • aerodynamikę i mechanika lotu prędkości około­dźwię­ko­wych
 • własności pilotażowe samolotów odrzutowych
 • omówienie systemów pokładowych modelu Medium Jet
 • zapoznanie się z SOP modelu Medium Jet symulatora Alsim ALX

Praktyka

 • 8h szkolenia symulatorowego podzielonego na dwie sesje po 4 godziny każda. Ćwiczenia w locie obejmują:
 • Wykorzystanie automatyzacji w operacjach w załodze wieloosobowej
 • Przeciągnięcia na małej i dużej wysokości
 • Podejścia typu Continous Descent Approach (CDA)
 • Wykorzystanie systemów: FMS, TCAS, radar pogodowy
 • Postępowanie w sytuacjach awaryjnych obe­jmu­ją­cych: awarię silnika po starcie, zniżanie awaryjne, procedurę driftdown

Terminy

 • 12.01.2019
  PL

Lokalizacja

LOT Flight Academy
ul. KOR 43
02-146 Warszawa

Wymagania

 • Licencja CPL(A)
 • Uprawnienia IR/ME
 • Szkolenie MCC

Cena

3 075 PLN brutto