Pilot interview

Pilot interview

Dla przyszłych pilotów język angielski jest niezbędnym narzędziem wymiany informacji zapewniającym płynną i efektywną współpracę między członkami załogi, a co za tym idzie, bezpieczeństwo prowadzenia opera­cji lotniczych. Linie lotnicze kładą coraz większy nacisk na weryfikację umiejętności swobodnej werbalnej ko­mu­ni­ka­cji sprawdzając wśród kandydatów nie tyle znajomość frazeologii lotniczej, co ogólną umiejętność swobodnej komunikacji, szczególnie w nietypowych sytuacjach.

Informacje ogólne

Przyszłym pilotom oferujemy krótkie szkolenie z języka angielskiego na którym przygotujemy Was do wyzwań językowych, jakie stawia współczesne środowisko pra­cy w kokpicie.

Podczas 5-godzinnego szkolenia dowiesz się jak:

  1. Przy niewielkim nakładzie pracy zwiększyć efektywność komunikacji w języku angielskim
  2. Sprawnie odpowiadać na typowe pytania czy polecenia
  3. Unikać podstawowych błędów językowych
  4. Sprawić, aby Twój język stał się bardziej naturalny

Terminy

Termin ustalany indywidualnie

Lokalizacja

LOT Flight Academy
ul. KOR 43
02-146 Warszawa

Wymagania

brak

Cena

499 zł