ATPL(A)
Licencja Liniowa

ATPL(A)

Licencja pilota liniowego jest licencją upra­wnia­jącą do podjęcia pracy w każdej linii lotni­czej, a zarazem ostatnim etapem w pro­ce­sie licencjonowania przy­szłe­go pilota. Upra­wnia ona do wykonywania czy­nno­ści pilota dowódcy statku powietrznego w za­ro­bko­wym transpo­rcie lotni­czym.

Jeżeli chcesz zasiąść za sterami dużego samolotu pasażerskiego, cargo lub bussines jet – zapisz się na szkolenie ATPL(A) w LOT Flight Academy. Przy­go­tu­jemy Cię profesjonalnie i na naj­wyższym poziomie – zarówno teoretycznie jak i praktycznie do latania.

Przez cały okres szkolenia będziesz pod opieką naj­le­pszych instrukto­rów, za­sia­dających na co dzień za sterami sa­mo­lotów Polskich Linii Lotniczych LOT. Oni prze­ka­żą Ci całą wiedzę i podzielą się doświ­adcze­niem.

Informacje ogólne

 • Profesjonalne materiały dydaktyczne - zestaw książek do ATPL(A)
 • Dostęp do platformy e-learningowej

Teoria

Stacjonarnie oraz samokształcenie (e-learning)

 • 130 godzin wykładów:
 • Prawo lotnicze oraz procedury kontroli ruchu lotniczego
 • Ogólna wiedza o statku powietrznym: konstrukcja płatowca i systemy, instalacja elektryczna, zespół napędowy i wyposażenie awaryjne
 • Ogólna wiedza o statku powietrznym: oprzyrządowanie
 • Wykonanie i planowanie lotu
 • Masa i wyważenie
 • Osiągi
 • Planowanie lotu i monitorowanie lotu
 • Człowiek – możliwości i ograniczenia
 • Meteorologia
 • Nawigacja
 • Radionawigacja
 • Procedury operacyjne
 • Zasady lotu
 • Łączność

Terminy

 • PL

Lokalizacja

LOT Flight Academy
ul. KOR 43
02-146 Warszawa

Wymagania

 • Ukończone 17 lat
 • Ważna licencja PPL(A) lub wyższa
 • Wykształcenie gimnazjalne lub równorzędne

Cena

Teoria: 6 500 zł