Aviation English

Lotniczy język angielski wg wymagań ICAO

CELE

 • zapoznanie się ze strukturą i zakresem egzaminu
 • zapoznanie się ze skalą Ocen Biegłości Językowej wg ICAO oraz Wymaganiami ICAO dot. Biegłości Językowej (LPRs)
 • zapoznanie się z kryteriami oceny
 • opracowanie kluczowego słownictwa i wyrażeń
 • poprawa płynności wypowiedzi oraz wymowy
 • nauka umiejętności językowych przydatnych podczas komunikowania się w różnorodnej tematyce związanej z lotnictwem

 

CZAS TRWANIA

2 dni

 

ZAKRES

 • wprowadzenie do lotniczego języka angielskiego:
  • Skala Ocen Biegłości Językowej wg ICAO
  • Wymagania ICAO dot. Biegłości Językowej (LPRs);
  • standardowa frazeologia lotnicza a język ogólny
 • Budowa samolotu oraz przyrządy sterowania lotem
 • Lotniskowy ruch naziemny:
  • oznaczenia i znaki w porcie lotniczym
  • obszary lotniska
  • sprzęt naziemny
 • Wtargnięcie na pas startowy:
  • błędy komunikacyjne
  • operacje w warunkach niskiej widoczności
  • zwierzęta na drodze starowej
 • Zagrożenia środowiskowe (meteorologia):
  • rodzaje zjawisk pogodowych
  • wpływ pogody na ścieżkę lotu
  • postępowanie przy odladzaniu samolotu
  • postępowanie w przypadku pożaru
 • Sytuacje stresogenne:
  • zderzenie z ptakiem
  • chory/ zakłócający spokój/ wzbudzający podejrzenia pasażer
  • wyciek oleju
  • brak działania przyrządów pokładowych
 • Postępowanie w przypadku wystąpienia usterki technicznej:
  • usterki systemów w samolocie
 • Pomoc medyczna
  • najczęstsze przypadki medycznych sytuacji kryzysowych
  • postępowanie

Zakres kursu zostanie uzupełniony wybranymi zagadnieniami gramatyki, np.:

 • powtórzenie podstawowych czasów języka angielskiego
 • zdania warunkowe
 • strona czynna i bierna
 • czasowniki modalne: must/have, should have/ might have, must/can’t etc.
 • mowa zależna (zakres czasów)
 • tematy problematyczne zgłoszone przez kursantów

Lokalizacja

LOT Flight Academy
ul. 17 Stycznia 43
02-146 Warszawa

Masz pytania?

Zadzwoń 22 606 99 22