Ocena predyspozycji do pracy pilota

Marząc o zawodzie pilota, oprócz kryteriów oczywistych takich jak wiedza, umiejętności pilotażowe czy posiadanie wymaganych uprawnień, ważne są predyspozycje indywidualne do wykonywania tego zawodu. Ze względu na swoją specyfikę i zakres, szkolenie pilotów na różnych szczeblach koncentruje się głównie na zdobywaniu wymaganej wiedzy i umiejętności.

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, ale przede wszystkim myśląc o potrzebach przyszłych kandydatów do pracy na stanowisku pilota, postanowiliśmy stworzyć program, który pozwala na przyjrzenie się własnym obszarom predyspozycji do wykonywania tego wyjątkowego zawodu. Połączyliśmy nasze doświadczenie w szkoleniach lotniczych z perspektywą zespołu rekrutacji, aby dać możliwość podjęcia bardziej świadomej decyzji osobom chcącym spełnić swoje marzenia o lataniu.

 

Opis programu

Program oceny predyspozycji do pracy pilota został zaprojektowany w oparciu o kluczowe kompetencje pilota wg. ICAO, dzięki czemu pozwala na poznanie swoich mocnych stron, a także obszarów do rozwoju. Biorąc w nim udział, zyskujesz ponadto unikalną szansę, aby poczuć, na czym polega rekrutacja w liniach lotniczych i w jaki sposób mogą być oceniane Twoje predyspozycje.

 

Nasz program od początku do końca ma charakter indywidualny – pierwszym krokiem jest spotkanie z psychologiem na co dzień zajmującym się badaniem predyspozycji pilotów, który chętnie odpowie na wszystkie Twoje pytania i rozwieje wątpliwości.

 

Po krótkiej rozmowie zostaniesz zaproszony do wykonania testów bardzo podobnych do tych, które używane są podczas rekrutacji. Narzędzia badające predyspozycje nie sprawdzają bezpośrednio zdolności kandydatów do pilotowania statków powietrznych, skupiają się raczej na ogólnych umiejętnościach potrzebnych pilotom, takich jak:

  • szybkość reagowania na różne bodźce
  • zdolność skupienia i podzielność uwagi
  • osobowość
  • radzenie sobie ze stresem
  • praca pod presją czasu

Oznacza to, że nie potrzebujesz żadnego doświadczenia jako pilot, aby wyniki w testach były miarodajne, a nawet lata pracy w kokpicie niekoniecznie przełożą się na lepszy wynik.

 

Wiemy, jak ważne w pracy pilota są kompetencje społeczne takie jak efektywna komunikacja czy współpraca. Aby przyjrzeć się tym obszarom, po wykonaniu testów zostaniesz zaproszony na krótką sesję w symulatorze, podczas której będziesz miał możliwość sprawdzenia, jak radzisz sobie w załodze. Program kończy się spotkaniem podsumowującym z psychologiem, podczas którego omówione zostaną Twoje wyniki.

 

Czas trwania sesji – 4 h:

  • 3 h spotkanie z psychologiem
  • 1 h sesja w symulatorze Boeing 737

Lokalizacja

LOT Flight Academy
Jutrzenki 99/101 , budynek D3
02-231 Warszawa

Cena

badanie predyspozycji (wywiad, test, feedback)  (4h)

sesja w symulatorze B737

1 500 zł brutto

Masz pytania?

+48 536 364 354